ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 867/08

Νέα από την συμμετοχή της Ένωσης στις Δράσεις του Καν (ΕΚ) 867

 1. Στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης Βiv –  «Eφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» η ΟΕΦ πραγματοποίησε Ημερίδα εκπαίδευσης των παραγωγών που συμμετέχουν στη Δράση στις 25 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Δήμου Νεμέας. Η Είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό και όλους τους παραγωγούς της περιοχής ανεξάρτητα αν συμμετέχουν στην δράση ή όχι.

Η εκπαίδευση εντάσσεται στην προσπάθεια της ένωσης για βοήθεια στους παραγωγούς  – μέλη της ΟΕΦ ώστε να γίνει εφικτή η προσαρμογή τους σε φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα και πρακτικές.

Κατά την Εκπαίδευση οι Παραγωγοί ενημερώθηκαν για τα πρότυπα και τις απαιτήσεις  AGRO 2-1 & 2-2 και το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.

Ειδικότερα οι Εισηγητές αναφερθηκαν στα παρακάτω:

 • Πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Γενικές καλλιεργητικές φροντίδες
 • Σχέδιο διαχείρισης του εδάφους.
 • Θρέψη των φυτών
 • Σχέδιο διαχείρισης νερού
 • Σχέδιο διαχείρισης της φυτοπροστασίας
 • Σχέδιο για τη συγκομιδή και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των προϊόντων
 • Σχέδιο για τη συγκομιδή και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των προϊόντων
 • Σχέδιο διαχείρισης εξοπλισμού & ενέργειας.
 • Σχέδιο διαχείρισης ρύπων και Ανακύκλωσης.
 • Σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
 • Λήψη μέτρων για την υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζομένων στη γεωργική εκμετάλλευση
 • Οφέλη από την εφαρμογή του ΣΟΔ

Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση των θεμάτων που τέθηκαν από τους παραγωγούς.