ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΕ ΟΕΦ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Μ.Ο. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

(* 100 ΚΙΛΑ)

ΧΥΜΑ%

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ %

ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ %

2.544

39.223

634.100

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Συμπληρώνονται μόνο όταν υπάρχει και άλλη ΕΑΣ στο νομό

17.5%

20,6%

16,47%

14.500                                             190.000                   3.850.000

Ο νόμιμος εκπρόσωπος