Οι κύριες δραστηριότητες της ΕΑΣ περιλαμβάνουν την εμπορία

  • Λιπασμάτων
  • Μηχανημάτων
  • Γεωργικών Εργαλείων
  • Γεωργικών Φαρμάκων
  • Ειδών Super Market
  • Ζωοτροφών
  • Σπόρων
  • Επίσης εμπορεύεται Σταφίδες με πωλήσεις Κορινθιακής 1.382.510 κιλά και Σουλτανίνας 89.510 κιλά.
  • Η παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή μας εκτιμάται σε 2.500.000 κιλά.

Η  Ένωση έχει ιδιόκτητες αποθήκες:

600 τμ   για  ζωοτροφές

300 τμ   για  λιπάσματα

900 τμ   για  γεωργικά εφόδια

300 τμ   για  σπόρους ? γεωργικά φάρμακα

Επίσης διαθέτει γεφυροπλάστιγγα 60 τόνων.

Περιφέρεια δράσης και μέλη Οργάνωσης Παραγωγών προϊόντα προς μεταποίηση της ΕΑΣ Νεμέας.

Τα  εγγεγραμμένα  φυσικά  μέλη  της  προαναγνώριση  Ο. Π.  είναι  μέλη  των Συνεταιρισμών  που  ανήκουν  στη δύναμη  της  ΕΑΣ   Νεμέας  και  οι  οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σταφίδας.

Οι συνεταιρισμοί, μέλη της ΕΑΣ  Νεμέας, είναι οι ακόλουθοι:

1)    Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμές

2)    Α.Σ  Νεμέας

3)    Α.Σ  Αηδονίων

4)    Α.Σ  Καστρακίου

5)    Α.Σ  Πλατανίου

6)     Α.Σ  Μποζικά

7)    Α.Σ  Πετρίου

8)    Α.Σ  Ψαρίου

9)    Α.Σ  Ασπροκάμπου

10) Α.Σ  Λεοντίου

11)  Α.Σ  Αρχ. Κλεωνών

12) Α.Σ  Αρχ. Νεμέας

13) Α.Σ  Κουτσομοδίου

14) Α.Σ  Δάφνης

15) Α.Σ  Τιτάνης

16) Α.Σ  Γαλατά

17)  Ελαιουργικός Μποζικά

18) Α.Σ  Κουτσίου

19) Α.Σ  Α Αρχ. Νεμέας

20) Α.Σ  Γυμνού

21) Α.Σ  Σκοτεινής